Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojaukset periaatteet

Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta. Käyttöehtojen päivitys on hyväksytty webmaster@sak.fi-tililtä 17.5.2018.